Panoràmica Valldan

Municipi: Bagà

Mapa de Bagà
icona

Dades

Adreça Ajuntament: Pl. Catalunya, 7 bis
Codi Postal: 08695
Telèfon Ajuntament: 938244013
Fax Ajuntament: 938244502
Pàgina Web Ajuntament: http://www.viladebaga.org/
Població (h)2225
Població Activa (h)881
Empreses a Polígons8
Super. Urbanitzable (m2): 47293.86
Superfície Industrial (m2): 14345.82
Superfície Bruta (m2): 51369.24
Sostre Industrial (m2): 14345.82
Número de Polígons: 3

Bagà conforma la major confluència de habitants pel que fa a l’alt Berguedà. El municipi gaudeix de tres polígons d’activitat econòmica, així com de importants terrenys susceptibles de ser urbanitzats per a activitats econòmiques. La connexió amb la C-16 propicia una bona xarxa de comunicacions terrestre, especialment amb la Catalunya Nord i França.

baga.jpeg
icona

Activitats als Polígons

gràfica sectors polígon
Polígons nº Empreses Sól Urbanitzable (m2) Super. Bruta (m2) Super. Edificada (m2) U. Comercialitzables Ocupació % Suma Solars (m2)
Torrent de Gibellàs 5 19237.57 3085.73 7 71.43 9575.71
Altres Zones d'Activitat Econòmica nº Empreses Sól Urbanitzable (m2) Super. Bruta (m2) Super. Edificada (m2) U. Comercialitzables Ocupació % Suma Solars (m2)
Bagà Industrial 2 47293.86 23814.15 7063.83 4 50.00
Bagà Industrial II 1 8317.52 4196.26 1 100.00