Panoràmica Valldan

Municipi: Casserres

Mapa de Casserres
icona

Dades

Adreça Ajuntament: Escodines, 14
Codi Postal: 08693
Telèfon Ajuntament: 938234000
Fax Ajuntament: 938234336
Pàgina Web Ajuntament: http://www.casserres.cat/
Població (h)1569
Població Activa (h)671
Empreses a Polígons5
Super. Urbanitzable (m2): 188273.02
Superfície Industrial (m2): 29951.58
Superfície Bruta (m2): 75468.91
Sostre Industrial (m2): 45038.02
Número de Polígons: 6

En els últims anys, Casserres ha millorat considerablement en termes de logística. La creació de nous llaços a la C-16 ha permès que la xarxa de comunicacions sigui òptima des de qualsevol punt del territori Català. El municipi gaudeix de importants empreses ubicades, i a més a més disposa de una important superfície urbanitzable per a activitats econòmiques a peu de la carretera, amb uns immillorables accessos.

casserres.jpeg
icona

Activitats als Polígons

gràfica sectors polígon
Polígons nº Empreses Sól Urbanitzable (m2) Super. Bruta (m2) Super. Edificada (m2) U. Comercialitzables Ocupació % Suma Solars (m2)
Zona Sud 1 20328.73 13965.73 6145.00 1 100.00
Altres Zones d'Activitat Econòmica nº Empreses Sól Urbanitzable (m2) Super. Bruta (m2) Super. Edificada (m2) U. Comercialitzables Ocupació % Suma Solars (m2)
3 Creus 1 8478.87 2906.30 3 33.33
El Guixaró 1 24123.09 21626.75 3 33.33
L'Ametlla de Casserres 1 8791.28 9783.20 2 50.00
Santa Maria 1 33577.86 20109.94 4576.78 7 14.29 15933.66
Zones Urbanitzables o en Transformació Sól Urbanitzable (m2) Detalls
Serra del Gall 134366.44

Serra del Gall: Zona habilitada per ús industrial, amb immillorables accessos a la C-16. No parcel·lat.