Panoràmica Valldan

Municipi: Gironella

Mapa de Gironella
icona

Dades

Adreça Ajuntament: Plaça de la Vila, 13
Codi Postal: 08680
Telèfon Ajuntament: 938250033
Fax Ajuntament: 938250368
Pàgina Web Ajuntament: http://www.viladegironella.net
Població (h)4987
Població Activa (h)2110
Empreses a Polígons28
Superfície Industrial (m2): 55818.40
Superfície Bruta (m2): 143130.50
Sostre Industrial (m2): 83070.22
Número de Polígons: 5

Gironella, altrament coneguda com la Perla del Llobregat, és el segon municipi en quant a habitants dins la comarca del Berguedà, i un altre dels municipis amb marcada tradició tèxtil. Representa també un dels punts principals d’activitat econòmica berguedana, que amb el pas del temps ha innovat i avançat en diferents camps empresarials.

gironella.jpeg
icona

Activitats als Polígons

gràfica sectors polígon
Polígons nº Empreses Sól Urbanitzable (m2) Super. Bruta (m2) Super. Edificada (m2) U. Comercialitzables Ocupació % Suma Solars (m2)
Cal Ginyola 17 61698.81 33770.11 34 61.76 3751.62
Cal Rafalet 3 27810.74 11159.93 6 50.00 16733.00
Camp dels Pals 7 28754.54 7209.13 7 100.00 5007.14
Altres Zones d'Activitat Econòmica nº Empreses Sól Urbanitzable (m2) Super. Bruta (m2) Super. Edificada (m2) U. Comercialitzables Ocupació % Suma Solars (m2)
Viladomiu Nou 1 11820.30 14700.01 5 20.00
Zones Urbanitzables o en Transformació Sól Urbanitzable (m2) Detalls
Viladomiu Vell

Antiga Colònia Tèxtil, en la qual actualment no hi ha activitat. Disposa de 3 Unitats Comercialitzables buides.