Panoràmica Valldan

Municipi: Vilada

Mapa de Vilada
icona

Dades

Adreça Ajuntament: Pl. Vila, 1
Codi Postal: 08613
Telèfon Ajuntament: 938238128
Fax Ajuntament: 938238803
Pàgina Web Ajuntament: http://www.vilada.cat/
Població (h)443
Població Activa (h)165
Empreses a Polígons2
Superfície Industrial (m2): 1734.80
Superfície Bruta (m2): 5388.76
Sostre Industrial (m2): 2232.97
Número de Polígons: 1

Vilada està ubicat al peu de la serra del Catllaràs, a mig camí entre Berga i Borredà. Voreja la zona del pantà de La Baells i té una zona d’activitats econòmiques on predominen les empreses enfocades a la construcció.

vilada.jpeg
icona

Polígons del Municipi

icona

Activitats als Polígons

gràfica sectors polígon
Altres Zones d'Activitat Econòmica nº Empreses Sól Urbanitzable (m2) Super. Bruta (m2) Super. Edificada (m2) U. Comercialitzables Ocupació % Suma Solars (m2)
Sant Ramon 2 5388.76 2232.97 4 50.00 1734.11