Panoràmica Valldan

ROCARODONA - OLVAN

 

Actualment el Berguedà disposa d’un espai industrial en desenvolupament únic. El polígon de Rocarodona-Olvan consta de 50 hectàrees de sòl industrial disponible (ampliables a 100ha), a peu de la C-16 i a una hora de camí a tots els principals punts estratègics a nivell català.

Actualment, s’està treballant per a poder comercialitzar-ne les primeres parcel·les. En cas d’estar interessats en consultar més informació, enviar un correu a empresa@adbergueda.cat