Corominas Transport, SL

Informació bàsica

Adreça postal: Camí de Garreta, 78

Telèfon: 938210070

E-Mail: corominastransport@gmail.com

Activitat

Transport i emmagatzematge

CNAE

4941: Transporte de mercancías por carretera

Ubicació

Municipi: Berga

Polígon industrial: La Valldan

Superficie: 160728.36

Activitat principal
Indústries manufactureres

Número d'Empreses: 99

Consulta com arribar Corominas Transport, SL