Informació bàsica

Adreça postal: Camí de Garreta, 3

Telèfon: 937558877

E-Mail: info@ep4th22.com

WWW: www.eproject4.com

Activitat

Activitats professionals, científiques i tècniques

CNAE

7112: Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico

Ubicació

Municipi: Berga

Polígon industrial: La Valldan

Superficie: 160728.36

Activitat principal
Indústries manufactureres

Número d'Empreses: 99

Consulta com arribar eProject4