Informació bàsica

Adreça postal: Carrer Font Caldes, 10 Pol. Industrial La Valldan

Telèfon: 629074329

E-Mail: gruesmarius@gmail.com

WWW: www.gruesmarius.com/inicio

Activitat

Transport i emmagatzematge

CNAE

5221: Actividades anexas al transporte terrestre

Ubicació

Municipi: Berga

Polígon industrial: La Valldan

Superficie: 160728.36

Activitat principal
Indústries manufactureres

Número d'Empreses: 99

Consulta com arribar Grues Màrius