Materials Casserres, SA

Informació bàsica

Adreça postal: Camí de Sant Bartomeu 14, nau 1

Telèfon: 938213954

E-Mail: jordi@matcasserres.com

WWW: www.matcasserres.com

Activitat

Comerç a l’engròs i al detall

CNAE

4673: Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios

Ubicació

Municipi: Berga

Polígon industrial: La Valldan

Superficie: 160728.36

Activitat principal
Indústries manufactureres

Número d'Empreses: 99

Consulta com arribar Materials Casserres, SA