Prodiel S.Gol SL

Informació bàsica

Adreça postal: pol. Ind. Valldan

Activitat

Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

CNAE

3514: Comercio de energía eléctrica

Ubicació

Municipi: Berga

Polígon industrial: La Valldan

Superficie: 160728.36

Activitat principal
Indústries manufactureres

Número d'Empreses: 99

Consulta com arribar Prodiel S.Gol SL