Informació bàsica

Adreça postal: Bernat Sala, 68

Telèfon: 938222650

E-Mail: rocoriberga@rocori.es

WWW: www.rocori.es

Activitat

Comerç a l’engròs i al detall

CNAE

4674: Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción

Ubicació

Municipi: Berga

Polígon industrial: La Valldan

Superficie: 160728.36

Activitat principal
Indústries manufactureres

Número d'Empreses: 99

Consulta com arribar Rocori, S. L.