Vulco Pneumàtics Berga

Informació bàsica

Adreça postal: Camí de Garreta, 79

Telèfon: 628421871

E-Mail: bergapneumatics@vulco.es

Activitat

Comerç a l’engròs i al detall

CNAE

4520: Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

Ubicació

Municipi: Berga

Polígon industrial: La Valldan

Superficie: 160728.36

Activitat principal
Indústries manufactureres

Número d'Empreses: 99

Consulta com arribar Vulco Pneumàtics Berga