Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Any de construcció: 1985

Extensió (m2): 21486.08

Activitats principals

100%   Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 1

Superfície útil (m2): 8478.87

Superfície edificable (m2): 2906.30

Sostre (m2): 2906.30

Percentatge ocupació (%): 33.33%

U. comercialitables: 3%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL 3 Creus