Ampliació La Valldan

Informació bàsica

Tipus: Sòl urbanitzable

Categoria: Zona urbanitzable o en transformació

Extensió (m2): 166733.53

Descripció: La Valldan Ampliació: Zona adjunta al polígon de la Valldan, orientada expressament a potenciar i ampliar el polígon.

Activitats econòmiques

Percentatge ocupació (%): 0.00%