Bagà Industrial II

Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Extensió (m2): 8515.16

Activitats principals

100%   Indústries manufactureres

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 1

Superfície útil (m2): 8317.52

Superfície edificable (m2): 4196.26

Sostre (m2): 4196.26

Percentatge ocupació (%): 100.00%

U. comercialitables: 1%