Borredà econòmic

Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Parc empresarial

Extensió (m2): 17741.10

Activitats principals

40%   Indústries manufactureres

20%   Activitats administratives i serveis auxiliars

20%   Construcció

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 5

Superfície útil (m2): 16300.21

Superfície edificable (m2): 3497.29

Sostre (m2): 3631.61

T. parcel·les disponibles: 1

Percentatge ocupació (%): 57.14%

U. comercialitables: 7%