Camí de Santa Maria

Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Any de construcció: 1987

Estat urbanístic: Urbanitzat

Extensió (m2): 8651.20

Qualificació del sol: Industrial

Subministraments Bàsics

Serveis de Telecomunicacions: ADSL

Activitats principals

100%   Indústries manufactureres

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 2

Superfície útil (m2): 5459.46

Superfície edificable (m2): 3213.85

Sostre (m2): 3213.85

Percentatge ocupació (%): 66.67%

U. comercialitables: 6%