Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Extensió (m2): 29285.29

Activitats principals

87.5%   Comerç a l’engròs i al detall

12.5%   Activitats administratives i serveis auxiliars

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 8

Superfície útil (m2): 28837.01

Superfície edificable (m2): 6033.19

Sostre (m2): 8957.56

T. parcel·les disponibles: 3

Percentatge ocupació (%): 100.00%

U. comercialitables: 8%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL Can Canal