Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Parc empresarial

Any de construcció: 1995

Estat urbanístic: Urbanitzat

Extensió (m2): 110774.44

Qualificació del sol: Industrial

Localització: Molt proper a l'antiga colònia Can Vidal al Sud del nucli urbà de Puig-Reig.

Història: Reparcel·lació aprovada 01/09/1993. En funcionament des de 1995

Mobilitat

Distancia C16: 0,5 km

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Municipal

Operador Electricitat: Fecsa-Endesa

Operador Gas: Gas Natural

Serveis de Telecomunicacions: Fibra òptica

Activitats principals

55.6%   Indústries manufactureres

33.3%   Comerç a l’engròs i al detall

11.1%   Transport i emmagatzematge

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 9

Superfície útil (m2): 58206.49

Superfície edificable (m2): 12163.29

Sostre (m2): 12253.65

T. parcel·les disponibles: 18

Percentatge ocupació (%): 47.62%

U. comercialitables: 21%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL Can Vidal