Centre d'empreses de Cercs (CEC)

Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Parc empresarial

Any de construcció: 1992

Estat urbanístic: Urbanitzat

Extensió (m2): 257245.92

Qualificació del sol: Industrial

Localització: Al marge esquerra de la Carretera C-16, Km. 107. Al Nord del nucli urbà de Cercs

Història: Prové de les NN.SS de 09/12/1992. En funcionament des de 1993

Mobilitat

Distancia C16: 0,2 km

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Sorea

Operador Electricitat: Fecsa-Endesa

Serveis de Telecomunicacions: Fibra òptica

Activitats principals

33.3%   Indústries manufactureres

22.2%   Construcció

22.2%   Comerç a l’engròs i al detall

11.1%   Transport i emmagatzematge

11.1%   Activitats professionals, científiques i tècniques

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 9

Superfície útil (m2): 227848.81

Superfície edificable (m2): 23652.06

Sostre (m2): 32203.68

Percentatge ocupació (%): 75.00%

U. comercialitables: 20%