Colònia Cal Riera

Informació bàsica

Tipus: Colònia industrial

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Extensió (m2): 9070.70

Activitats principals

100%   Indústries manufactureres

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 1

Superfície útil (m2): 8591.06

Superfície edificable (m2): 4263.42

Sostre (m2): 9956.17

Percentatge ocupació (%): 100.00%

U. comercialitables: 1%