Colònia l'Ametlla de Merola

Informació bàsica

Tipus: Colònia industrial

Categoria: Parc empresarial

Any de construcció: 1900

Estat urbanístic: Urbanitzat

Extensió (m2): 41066.67

Qualificació del sol: Industrial

Localització: Al marge dret de la carretera C-16 direcció Berga, passat el nucli urbà de Navàs

Història: L'Antiga colònia es va fundar l'any 1876. Meroltex s'hi va instal·lar al 1995

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Municipal

Operador Electricitat: Fecsa-Endesa

Activitats principals

60%   Indústries manufactureres

20%   Construcció

20%   Comerç a l’engròs i al detall

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 5

Superfície útil (m2): 36086.95

Superfície edificable (m2): 25939.24

Sostre (m2): 30658.27

Percentatge ocupació (%): 100.00%

U. comercialitables: 5%