Informació bàsica

Tipus: Colònia industrial

Categoria: Parc empresarial

Any de construcció: 1950

Estat urbanístic: Urbanitzat

Extensió (m2): 29482.44

Qualificació del sol: Industrial

Localització: Al Nord del nucli urbà. Situat al marge dret de la C-16 direcció Berga

Història: La indústria històrica de fa 100 anys. Els 1950 es van construir les naus de la part superior

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Municipal

Operador Electricitat: Fecsa-Endesa

Activitats principals

44.4%   Indústries manufactureres

22.2%   Construcció

11.1%   Activitats immobiliàries

11.1%   Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

11.1%   Comerç a l’engròs i al detall

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 9

Superfície útil (m2): 28854.14

Superfície edificable (m2): 10907.87

Sostre (m2): 16785.03

Percentatge ocupació (%): 100.00%

U. comercialitables: 13%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL Colònia Prat