Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Parc empresarial

Any de construcció: 2000

Estat urbanístic: Urbanitzat

Extensió (m2): 110074.30

Qualificació del sol: Industrial

Localització: Al marge dret de a la carretera C-16, al Sud del nucli urbà

Història: Primera fase en funcionament des del 2.000. La segona aprovada el 2007 i pendent d'executar

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Municipal

Operador Electricitat: Fecsa-Endesa

Activitats principals

33.3%   Indústries manufactureres

33.3%   Construcció

16.7%   Comerç a l’engròs i al detall

16.7%   Activitats professionals, científiques i tècniques

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 6

Superfície útil (m2): 42123.20

Superfície edificable (m2): 7869.54

Sostre (m2): 8177.15

T. parcel·les disponibles: 8

Percentatge ocupació (%): 80.00%

U. comercialitables: 10%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL El Collet