Informació bàsica

Tipus: Colònia industrial

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Extensió (m2): 52599.89

Activitats principals

100%   Indústries manufactureres

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 1

Superfície útil (m2): 24123.09

Superfície edificable (m2): 10020.00

Sostre (m2): 21626.75

Percentatge ocupació (%): 33.33%

U. comercialitables: 3%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL El Guixaró