Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Estat urbanístic: Urbanitzat parcialment

Extensió (m2): 181730.81

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Municipal

Activitats principals

100%   Indústries manufactureres

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 1

Superfície útil (m2): 172825.70

Superfície edificable (m2): 14379.91

Sostre (m2): 14360.16

T. parcel·les disponibles: 5

Percentatge ocupació (%): 33.33%

U. comercialitables: 3%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL El Saltet