L'Ametlla de Casserres

Informació bàsica

Tipus: Colònia industrial

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Extensió (m2): 9759.20

Activitats principals

100%   Indústries manufactureres

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 1

Superfície útil (m2): 8791.28

Superfície edificable (m2): 7072.63

Sostre (m2): 9783.20

Percentatge ocupació (%): 50.00%

U. comercialitables: 2%