Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Zona urbanitzable o en transformació

Any de construcció: 2011

Extensió (m2): 56402.12

Qualificació del sol: industrial amb intensitat

Descripció: Per caracteristiques del terreny, hi ha 9860 m² edificables, amb la qualificació de sol industrial amb intensitat II

Història: any construcció 2011

Mobilitat

Distancia C16: 0,2 km

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Sorea

Operador Electricitat: Fecsa-Endesa

Serveis de Telecomunicacions: Fibra òptica

Activitats econòmiques

Percentatge ocupació (%): 0.00%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL La Consolació