Informació bàsica

Tipus: Colònia industrial

Categoria: Parc empresarial

Any de construcció: 1995

Estat urbanístic: Urbanitzat

Extensió (m2): 62048.13

Qualificació del sol: Industrial

Localització: Al marge esquerra de la carretera C-1411Z, entre Gironella i Berga.

Història: En funcionament des de 1995. Es troba en fase de rehabilitació

Mobilitat

Distancia C16: 2 km

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Municipal

Operador Electricitat: Fecsa-Endesa

Operador Gas: Gas Natural

Serveis de Telecomunicacions: Fibra òptica

Operador Residus: Tractaments Ecològics, S.

Activitats principals

38.9%   Indústries manufactureres

38.9%   Comerç a l’engròs i al detall

16.7%   Construcció

5.6%   Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 18

Superfície útil (m2): 35010.35

Superfície edificable (m2): 16311.81

Sostre (m2): 16513.04

T. parcel·les disponibles: 7

Percentatge ocupació (%): 57.89%

U. comercialitables: 38%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL La Plana