Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Parc empresarial

Any de construcció: 1992

Estat urbanístic: Urbanitzat

Extensió (m2): 40953.77

Qualificació del sol: Industrial

Localització: Al Nord-Oest del nucli urbà de Puig Reig

Història: Urbanitzat el 1992. El planejament s_aprovà el març de 1993, quan entrà en funcionament

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Municipal

Operador Electricitat: Fecsa-Endesa

Activitats principals

45.5%   Indústries manufactureres

27.3%   Comerç a l’engròs i al detall

18.2%   Transport i emmagatzematge

9.1%   Construcció

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 11

Superfície útil (m2): 30395.11

Superfície edificable (m2): 7286.58

Sostre (m2): 9145.20

T. parcel·les disponibles: 5

Percentatge ocupació (%): 75.00%

U. comercialitables: 16%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL La Sala