Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Parc empresarial

Any de construcció: 1960

Estat urbanístic: Urbanitzat

Extensió (m2): 497374.09

Qualificació del sol: Industrial

Localització: Limita amb Avià al sud-oest i al nord-est del nucli urbà

Història: De finals dels 1960. Promogut per l'INUR i gestionat per l'Incasòl

Mobilitat

Distancia C16: 3 km

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Sorea

Operador Electricitat: Fecsa-Endesa

Operador Gas: Gas Natural

Serveis de Telecomunicacions: Fibra òptica

Operador Residus: Xarxa de calor amb biomassa

Activitats principals

36.4%   Indústries manufactureres

30.3%   Comerç a l’engròs i al detall

14.1%   Construcció

7.1%   Transport i emmagatzematge

2%   Activitats professionals, científiques i tècniques

2%   Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment

1%   Indústries extractives

1%   Altres serveis

1%   Hostaleria

1%   Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

1%   Activitats sanitàries i de serveis socials

1%   Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

1%   Informació i comunicacions

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 99

Superfície útil (m2): 361930.69

Superfície edificable (m2): 160728.36

Sostre (m2): 172682.38

T. parcel·les disponibles: 18

Percentatge ocupació (%): 81.25%

U. comercialitables: 160%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL La Valldan