Molí del Castell

Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Any de construcció: 1990

Estat urbanístic: Urbanitzat

Extensió (m2): 48888.07

Qualificació del sol: Industrial

Localització: A l'Oest del nucli urbà d'Avià i al Sud de Berga

Història: En funcionament des de 1990

Mobilitat

Distancia C16: 3 km

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Municipal

Operador Electricitat: Fecsa-Endesa

Serveis de Telecomunicacions: Fibra òptica

Activitats principals

66.7%   Indústries manufactureres

33.3%   Comerç a l’engròs i al detall

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 3

Superfície útil (m2): 43343.24

Superfície edificable (m2): 4388.44

Sostre (m2): 6317.13

T. parcel·les disponibles: 2

Percentatge ocupació (%): 60.00%

U. comercialitables: 5%