Olvan Zones Econòmiques

Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Extensió (m2): 5892.10

Activitats principals

100%   Indústries manufactureres

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 1

Superfície útil (m2): 4730.73

Superfície edificable (m2): 2362.26

Sostre (m2): 2834.57

Percentatge ocupació (%): 16.67%

U. comercialitables: 6%