Informació bàsica

Tipus: Colònia industrial

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Extensió (m2): 43432.90

Activitats principals

100%   Activitats administratives i serveis auxiliars

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 1

Superfície útil (m2): 7441.96

Superfície edificable (m2): 1323.67

Sostre (m2): 1323.67

Percentatge ocupació (%): 100.00%

U. comercialitables: 1%