Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Any de construcció: 1978

Extensió (m2): 16142.14

Activitats principals

100%   Indústries manufactureres

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 2

Superfície útil (m2): 12287.70

Superfície edificable (m2): 10183.66

Sostre (m2): 11924.51

Percentatge ocupació (%): 66.67%

U. comercialitables: 3%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL Sant Jordi