Torrent de Gibellàs

Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Parc empresarial

Any de construcció: 1992

Estat urbanístic: Urbanitzat

Extensió (m2): 33267.84

Qualificació del sol: Industrial

Localització: Situat al nord-est del nucli urbà, a la sortida Bagà Nord de la C-16

Història: Prové d'un Pla Parcial del 1989. En funcionament des de 1992

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Municipal

Operador Electricitat: Fecsa-Endesa

Activitats principals

60%   Construcció

40%   Indústries manufactureres

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 5

Superfície útil (m2): 19237.57

Superfície edificable (m2): 3085.73

Sostre (m2): 3085.73

T. parcel·les disponibles: 1

Percentatge ocupació (%): 71.43%

U. comercialitables: 7%