Informació bàsica

Tipus: Colònia industrial

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Extensió (m2): 15242.98

Activitats principals

100%   Indústries manufactureres

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 1

Superfície útil (m2): 11820.30

Superfície edificable (m2): 7941.72

Sostre (m2): 14700.01

Percentatge ocupació (%): 20.00%

U. comercialitables: 5%

Consulta com arribar POLÍGON INDUSTRIAL Viladomiu Nou