Vinya del Sastre

Informació bàsica

Tipus: Polígon

Categoria: Altres polígons d'activitat econòmica

Any de construcció: 2007

Estat urbanístic: En fase d_urbanització

Extensió (m2): 14406.14

Qualificació del sol: Industrial

Localització: A l'Oest del nucli urbà de La Pobla de Lillet

Història: El maig de 2007 es troba en construcció

Subministraments Bàsics

Operador Aigua: Sorea

Operador Electricitat: Fecsa-Endesa

Activitats principals

100%   Indústries manufactureres

Activitats econòmiques

Número d'Empreses: 1

Superfície útil (m2): 14406.15

Superfície edificable (m2): 3895.91

Sostre (m2): 4312.59

Percentatge ocupació (%): 100.00%

U. comercialitables: 1%