JUNY 2017

Ajudes a empreses que elaborin plans d'igualtat


Ajuts a pimes i entitats per a l’elaboració i implantació de Plans d’igualtat.

 

El BOE de 27 de maig de 2017 ha publicat l’extracte de la Resolució de 23 de maig de 2017 (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/347808), de l’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats del Govern espanyol, per la qual es convoquen les ajudes a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat, corresponents a l’any 2017.

 

Trobareu tota la informació sobre la convocatòria al web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

 

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria. Per tant, el termini de sol·licitud romandrà obert des del 29 de maig de 2017 fins el 16 de juny de 2017, ambdós inclosos