MAIG 2018

Ajuts i serveis ACCIO per empreses


FINANÇAMENT

  • 30 de maig a Manresa: Showroom de finançament per a la internacionalització, on diferents ponents explicaran 7 instruments financers (Loanbook Capital, Ecrowd!, Novicap, ENISA, CESCE, Cajamar i l’Institut Català de Finances) i després i després les empreses podran tenir-hi reunions individuals per tractar la seva necessitat concreta. Per participar-hi, cal fer prèviament la inscripció. 

 

 

  • Recomanador de Finançament Alternatiu. És una evolució del Catàleg de finançament alternatiu, que fins a l’any 2015 recollia la informació de les principals fonts de finançament alternatiu disponibles per a empreses a Catalunya. Ara el Recomanador de finançament alternatiu és interactiu i personalitzat.

 

 

INNOVACIÓ

 

  • Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental. És un programa d’ajuts destinat a incentivar la realització de projectes d’R+D amb un fort impacte internacional dels resultats i de la tecnologia. Dóna suport a l’execució de projectes d’R+D, per part de les empreses catalanes, orientats a l’obtenció de nous productes i processos (que es trobin entre la fase prototip i la de demostració) amb una component tecnològica important i amb una previsió d’impacte rellevant. Hi ha dues modalitats: els Nuclis Locals i els Nuclis Internacionals. En els següents enllaços hi trobareu la Fitxa Resum Nuclis Locals, la Fitxa Resum Nuclis Internacionals i les Bases Reguladores de la convocatòria del 2017.

 

 

INTERNACIONALITZACIÓ

  • Catalonia Trade Portal. Es tracta de la nova plataforma digital gratuïta que rastreja més de 800 fonts documentals d’arreu del món per posar a la vostra disposició informació sobre els principals països importadors de cada producte, els controls i llicències necessaris per exportar o per importar, els aranzels que apliquen en cada cas, estudis de mercat, tendències sectorials, estadístiques, els principals importadors de cada país per a famílies de producte, el càlcul dels costos d’importació o d’exportació, etc. Podeu doncs registrar-vos al Catalonia Trade Portal per buscar informació i per a consultes personalitzades les empreses compten amb el suport de la nova oficina tècnica de barreres a la internacionalització.

 

 

 

ESTUDIS DE L’OBSERVATORI DEL PACTE NACIONAL PER LA INDÚSTRIA 

  • Les dones en el sector industrial a Catalunya. Aquest estudi, el primer dels Papers de l’Observatori per la Indústria, analitza la presència femenina al sector industrial català, les causes de la seva infrarepresentació i apunta algunes orientacions per corregir la situació.

 

 

  • L’impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya. Aquest estudi, el tercer dels Papers de l’Observatori per la Indústria, analitza l’efecte que les noves tendències industrials poden tenir en el nombre de llocs de treball, la qualitat de l’ocupació, la seguretat i salut dels treballadors i les seves necessitats de formació.

 

  • El transport multimodal al Corredor Mediterrani. Aquest estudi, el quart dels Papers de l’Observatori per la Indústria, defineix una proposta d’estratègia per integrar el tren a la cadena de transport i potenciar la coordinació dels agents multimodals a Catalunya.