JULIOL 2020

Ajuts i subvencions per empreses


Ajuts LEADER

Ajuts per a empreses o ens públics dins del territori LEADER que vulguin realitzar inversions.

Més informació AQUI

www.catcentral.cat

Convocatòria TANCADA. Es preveu l’obertura cap a finals de 2020.

 

Harmonització d’ordenances fiscals al Berguedà

Al Berguedà s’ha treballat en una harmonització de diverses bonificacions sobre impostos, vía ordenances fiscals. Aquestes bonificacions recauen sobre ICIO, IVTM i IAE, cercant la promoció de energies renovables, potenciació de Polígons Industrials i contractació de personal per a les empreses.

Per més informació, consultar ordenances fiscals dels municipis o empresa@adbergueda.cat 

 

Cupons a la internacionalització

Incentivar la internacionalització de les empreses

-Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.400 euros.

-Cupó a la subcontractació d’un Export Manager. Ajut màxim de 4.000 euros

Més informació AQUI
 

Cupons a la industria 4.0

Concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa.

– Cupó diagnosi indústria 4.0: Diagnosi que permeti la identificació d’oportunitats de millora que ajudin a les empreses a incorporar noves tecnologies i a fer un canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació.

Ajut màxim: 8.000 euros.

-Cupó implantació indústria 4.0: Integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0, realització de proves pilot i accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.

Ajut màxim de 20.000 euros.

Més informació AQUI

 

Cupons a la innovació i l’estratègia

Cupó a noves iniciatives disruptives

Per transformar el model de negoci de l’empresa i adaptar-lo a l’aparició de noves tecnologies exponencials, a les noves tendències del consumidor, a nous models de negoci i a les transformacions sorgides del canvi climàtic o la crisi de la COVID-19.

Ajut màxim de 8.000 euros.

 

Cupó a la fiscalitat

Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i.

Ajut màxim de 2.500 euros.

 

Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.

Ajut màxim de 6.000 euros.

 

Cupó a la propietat industrial

Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat.

Ajut màxim de 2.500 euros

Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa.

Ajut màxim de 4.000 euros.

 

Cupó a l’economia circular

Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos per analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental.

Ajut màxim de 6.000 euros.

Més informació AQUI

 

Cupons al finançament

Assessorament i/o acompanyament en:

– El refinançament del passiu.

– En la cerca de finançament.

– En la realització d’un pla de contingència.

Més informació AQUI

 

Cupons a les start-up

Els Cupons a les startups tenen per objectiu ajudar a les empreses emergents a superar els mesos de paralització de la COVID-19 donant suport en la resolució de necessitats immediates de finançament, de vendes o en l’estratègia de creixement.

Més informació AQUI

 

Incentius a la mobilitat sostenible i eficient

Aquest ajut per part de l’ICAEN es centra en:

(1): La compra de vehicles sostenibles

(2) Implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

(3) Sistemes de  bicicletes elèctriques

(4) mesures relatives a transport a implementar per ajuntaments.

Més informació AQUI

 

Inversions empresarials d’alt impacte

Empreses que inverteixin a Catalunya, ja establertes aquí o empreses exteriors que inverteixin a Catalunya.

Poden ser de creació d’ocupació o de inversió en actius fixes. Per veure el llistat complet, consultar convocatoria:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8164/1801526.pdf

Més informació AQUI

 

Economia Circular i Residus 

La Generalitat de Catalunya ha tret una línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus.

Més informació AQUI

 

Ajuts del ministeri d’industria, comerç i turisme

Els ajuts estan adreçats a: 

– Programa d’ajut a la inversió industrial productiva (REINDUS)

– Programa d’ajut a projectes de fabricació de dispositius mèdics, equips de protecció de personal i equips d’emergència (COVID19)

– Programa de finançament a la industria connectada 4.0

– Programa d’ajut a projectes industrials I+D+I

Més informació AQUI

 

Finançament 

Pots contactar amb empresa@adbergueda.cat i ens posarem en contacte amb tu per explicar-te les línies ICO i de l’ICF obertes en cada moment, analitzarem les que s’adapten a tu.

www.ico.es

www.icf.cat

 

ACCIÓ – FISUB

El FISUB és el cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ. Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.

Enllaç AQUI

 

Per qualsevol consulta o assessorament podeu contactar a  empresa@adbergueda.cat o 938247700 ext 1