OCTUBRE 2018

Autosuficiència energètica a l’entorn rural  


 

Jornada tècnica

AVIÀ, dijous 18 doctubre de 2018

 

Presentació

 L’autosuficiència energètica esdevé un repte pels entorns rurals de Catalunya on la implantació de les energies renovables hi tenen un paper decisiu.
Aquesta jornada, dirigida a agricultors, ramaders i empresaris del sector agroindustrial, vol incidir en la normativa, reptes i oportunitats, ajuts econòmics, exemples i casos d’èxit pel
foment de l’optimització energètica de les explotacions i la instal·lació d’energies renovables en el món rural.

 

Programa

9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

 

9.10 h Presentació de la Jornada

 

9.10 h Estat actual de les energies renovables en les explotacions rurals.

Normativa, exemples, ajuts econòmics, reptes i oportunitats Sr. Josep Rosell, responsable de projectes a OÎCOS, tècnic dee SIMBIOSY i expert  en auditoria energètica en l‘àmbit rural i industrial.

 

9.40 h Altres oportunitats en gestió energètica en el món rural. La gestió dels consums, les xarxes intel·ligents (rural smart grid), combinació de fonts energètiques

Sra. Anna Lluís, co-fundadora de SIMBIOSY i responsable de projectes

de simbiosi industrial per impuls de l’economia circular en el territori.

 

10.15 h Concreció d’oportunitats i debat

 

11.00 h Cloenda de la Jornada

 

 

LLOC: Ajuntament d’Avià, Sala d’Exposicions

INSCRIPCIONS: La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de: Sr. Carles Pastor
(Tel.: 938 247 700 ext.1 – A/e: pastorhc@adbergueda.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt