GENER 2020

Berguedà assoleix l'or de Green Destinations


El Berguedà, a través de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha aconseguit el reconeixement de la seva política de sostenibilitat a través del programa Green Destinations Award. Aquest programa certifica i promou destins turístics sostenibles a nivell internacional d’acord a criteris ambientals, socioeconòmics i culturals. Després d’un període de preparació d’informes i documentació amb més de 100 criteris i indicadors de sostenibilitat, i després de rebre una auditoria independent in situ, Green Destinations ha atorgat al Berguedà el distintiu d’or (Green Destinations Gold) que indica excel·lència en tots els camps de la gestió sostenible de la destinació, com la natura i la conservació del patrimoni, la gestió dels residus, l’energia i el clima. El premi també és un reconeixement als esforços de les destinacions per mantenir l’atractiu del seu turisme en el futur. No només es mesuren aspectes visibles i tangibles com el patrimoni natural, sinó també polítiques i plans de gestió que tenen en compte els principis del desenvolupament sostenible.

Tot i així tenim molts reptes de futur que caldrà treballar com a destinació conjuntament des de l’administració, empreses, societat i que en l’informe d’auditoria ens han quedat exposats com a deures pendents pels propers dos anys.

Des de l’any 2018 el Berguedà és dins de la llista de destins que competeixen per ser en el Top100 de destinacions sostenibles del món (Sustainable Destinations Top 100 competition). La idea d’aquestes certificacions i premis és que els destins avancin en el desenvolupament sostenible i que s’avaluï de forma imparcial basant-se en evidències i es verifiqui independentment d’acord amb els estàndards internacional dictats pel Consell Global de Turisme Sostenible (GSTC).

El reconeixement al Berguedà ha estat atorgat formalment aquest dia 23 de gener a Madrid, dins la fira de turisme FITUR i el president de l’ADB, Lluís Vall, ha estat l’encarregat de recollir-lo i d’explicar perquè el Berguedà ha assolit aquest nivell d’or dins de GGDD.

El President de l’Agència del Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall ha destacat que: “Aquest és el millor reconeixement que poden rebre els tècnics de l’ADB, el sector turísitc i tota la comarca. Posa en valor els esforços fets ens els darrers anys posant les bases d’un model turístic respectuós amb el territori, apostant per la sostenibilitat en tots el àmbits i posant de manifest les singularitats que tenim per tal de diferenciar-nos dins el mercat turístic destacant els paisatges naturals, patrimonials, els productors, la gastronomia, la cultura, l’esport… tenint sempre en compte la sostenibilitat i la preservació dels espais. Amb tot això un agraïment a tothom que hi ha contribuït. Aquest és el model que hem de seguir per poder conviure perfectament el turisme i la pròpia gent del territori”