NOVEMBRE 2020

Com bonificar les formacions?


L’Agència de Desenvolupament del Berguedà organitzarà una formació sobre com les empreses poden accedir a les formacions bonificades:

 

Sessió 1: Formació bonificada mitjançant el crèdit de l’empresa ( 19 de novembre de 9 a 11 h)

Informar a les empreses de la possibilitat de bonificar les formacions que realitzen o poden realitzar els seus treballadors mitjançant crèdit formatiu de l’empresa que els otorga l’estat.  Oferir els coneixements bàsics per aprofitar aquest crèdit formatiu.

       Continguts: 

 • Qué és la formació bonificada per les empreses.
  • Marc normatiu
  • Beneficiaris
 • Determinació, càlcul i imports a bonificar.
  • Móduls econòmics
  • Màxim bonificable
  • Cofinançament
  • Reserva del crèdit
 • Característiques de la formació i tipologies.
  • Presencial
  • Online
  • Mixta
  • Permisos individuals de formació.
 • Models de bonificació i gestió de la formació.
  • Bonificada
  • Organitzadora
  • Grup d’empreses
 • Comptabilitat i justificació de costos.
 • Informació a la RLT
 • Actuacions de seguiment i control.
  • Control documental
  • Sancions

 

Sessió 2: Gestió i bonificació de la formació mitjançant l’aplicatiu de FUNDAE 

 ( 27de novembre de 9 a 11 h)

Objetius

Proporcionar als participants el coneixements necessaris per poder donar d’alta acciona formatives a l’aplicatiu de la “Fundación estatal para la formación para el empleo” i d’aquesta manera poder-se bonificar i preparar la documentació necessària per poder-ho portar a terme un correctament.  

 

       Continguts :

 1. Models de bonificació.
 2. Validació de la información d’empresa en l’aplicatiu de Fundae.
 3. Alta d’accions formatives en l’aplicatiu de Fundae.
 4. Documentació justificativa de la formació.
 5. Facturació.
 6. Imputació de dades d’alumnes i costos.
 7. Tancament de la formació.  
 8. Aplicació de la bonificació.
 9. Lectura de l’informe de l’empresa.
 10. Dubtes i casos pràctics.

 

 • Destinataris:  Empreses i gestories interessades en gestionar bonificacions de formació.
 • Dates: 19 i 27 de novembre
 • Horari: De 9 a 11h
 • Docent: Maria Corbalan .  Tècnica de formació de GM Integra   
 • Plataforma online: zoom  (S’enviarà el Link 1 hora abans de l’inici de la formació)

INSCRIPCIONS AQUI