JULIOL 2017

Convocatòria de Cupons a la Innovació


Oberta la convocatòria de Cupons a la Innovació, amb termini fins al 16 de novembre de 2017 o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

 

Als següents enllaços hi trobareu les Bases reguladores i la Convocatòria dels ajuts. Com sabeu, es tracta d’uns cupons de descompte directe que les empreses poden utilitzar per cobrir els costos dels serveis de projectes d’innovació i tecnologia, a través dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

 

 Existeixen 3 tipologies de cupons:

– Cupons d’innovació: Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d’innovació (disseny de nous productes o millora de la gestió de la innovació).

– Cupons de tecnologia: Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis tecnològics (estudis de vigilància tecnològica i informació sobre l’estat de la tècnica, estudis de viabilitat tecnològica i industrial, desenvolupaments tecnològics, i testeig i validació de processos, productes i/o serveis).

– Cupons d’ecoinnovació: Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d’ecoinnovació, entenent-la com aquella innovació que contribueixi al desenvolupament sostenible, reduint l’impacte medi ambiental i optimitzant l’ús dels recursos i que permeti generar nous productes, processos i/o models de negoci que evitin el deteriorament del medi ambient.

 

A qui va dirigit?

Són beneficiàries d’aquests ajuts aquelles empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin entre 5 i 100 treballadors el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud d’ajut.

 

Quina és la quantia de l’ajut?

Pels cupons d’innovació i d’ecoinnovació, la intensitat de l’ajut és del 80% del cost del servei amb un màxim d’ajut de 4.000 €. El cost subvencionable màxim serà de 10.000€.

Pels cupons de tecnologia, la intensitat de l’ajut és del 80% del cost del servei amb un màxim de 6.000€. El cost subvencionable màxim serà de 15.000€.

 

Què cal tenir en compte?

Aquests ajuts es regeixen per concurrència no competitiva, per tant, les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic d’entrada dels expedients al registre, fins a l’exhauriment del pressupost.

A diferència d’altres convocatòries, un mateix beneficiari, pot rebre com a màxim un cupó dins d’aquesta convocatòria.

 

Com es presenta la sol·licitud?

Un cop formalitzat l’imprès de sol·licitud i havent adjuntat la memòria tècnica del projecte en PDF, s’enviarà telemàticament a ACCIÓ. Per altra banda, cal registrar l’imprès de sol·licitud en paper i signat, sense la memòria tècnica i juntament amb la resta de documentació exigida, ja sigui presentant-la presencialment o per via administrativa. Les sol·licituds han d’anar adreçades al conseller delegat d’ACCIÓ.

Us recordem que l’horari de registre a la Delegació de la Catalunya Central (Carrer Alfons XII, 13. Manresa) és de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.