NOVEMBRE 2020

Convocatòria Xpande Digital


La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, conjuntament amb la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, han posat en marxa la present convocatòria extraordinària del Programa TICCámaras en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (2014-2020), cofinançat pel FEDER en un 100% per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19 a les pimes.       

La present convocatòria té per objecte promoure la participació de les empreses (micro, petites i mitjanes) i autònoms/es de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona al Programa TICCámaras, mitjançant la concessió d’ajuts econòmiques per a la implantació de les TIC.

 

  • Ajuts econòmics per a la implantació de les TIC a les pimes: el pressupost associat és de 210.000 euros. El percentatge màxim d’ajut la a percebre per cada empresa serà de el 100% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 7.000 euros. El finançament de l’import elegible pel desenvolupament de la implantació és aportada en un 100% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020 (POPE).

 

Pressupost: 210.000,00€      |    Data límit: 06/11/2020 (a les14:00)

 

Més informació AQUI

Sol·licitud AQUI