MARÇ 2020

Coronavirus: Ajudes econòmiques a autònoms


La Generalitat aprova mesures urgents per mitigar els efectes econòmics del coronavirus, l’activitat productiva i l’ocupació que inclouren:

  1. Línies d’ajut econòmic a treballadors/es autònoms.
  2. Ajuts a les empreses amb contractacions públiques
  3. Moratòria en el pagament d’impostos per empreses i persones

 

Línies d’ajut a treballadors/es autònoms afectats pel coronavirus

Departament de treball de la Generalitat destinarà fins a 7’5 milions d’euros en una línia d’ajuts a autònoms que tingui activitat en algun dels sectors tancats per les autoritats que beneficiarà a uns 4.500 autònoms.

Ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros

REQUISITS
– Estar donat d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) amb domicili a Catalunya.
– Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus.

Més informació aquí
 

Ajuts a les empreses amb contractacions públiques

Les empreses amb contractes públics el govern es farà càrrec del salari dels treballadors/es. Per exemple neteja, transport, menjador escolar i altres contractes per obra i servei.

Moratòria en el pagament d’impostos per empreses i persones

Es preveu una moratòria per a empreses i particulars del pagament de tots els impostos propis i cedits de la generalitat mentre duri l’estat d’alarma del govern espanyol. Això inclou impostos com el de successions, donacions, patrimoni o actes jurídics documentats

 

Més informació aquí