MARÇ 2020

Coronavirus:La generalitat obre una finestra pels


Finestreta única digital sobre les mesures econòmiques adoptades pel Coronavirus

 • El servei especial del ‘Canal Empresa’ del Departament d’Empresa i Coneixement va dirigit tant a les empreses com a les persones treballadores i autònomes afectades per l’emergència sanitària

 

 • Alguns dels tràmits que ja estan en marxa, com el de sol·licitud d’ajuts per a treballadors autònoms, registraven a mig matí més de 11.000 sol·licituds

 

 • ACCIÓ també ha activat el Virtual Desk per garantir l’atenció a les empreses de forma telemàtica i personalitzada i donar resposta a qualsevol dubte, consulta o casuística vinculats a l’exportació, problemes en la cadena de subministrament o consultes sobre mobilitat de mercaderies

 

 • Des d’ACCIÓ, també de manera coordinada amb el Departament de Salut, s’està gestionant des d’un àmbit logístic que empreses de tot el món puguin fer arribar material mèdic a Catalunya

 

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE), ha posat en marxa un servei d’atenció digital especial sobre es mesures econòmiques adoptades per l’estat d’alarma derivat del Coronavirus SARS-COV-2. Així, a l’adreça canalempresa.gencat.cat/mesuresempresesiautonoms tota empresa o persona que s’hi adreci podrà plantejar els seus dubtes sobre les iniciatives impulsades tant pel Govern català com per l’espanyol per mitigar l’impacte d’aquesta emergència sanitària en l’activitat econòmica. En aquest espai web també es recolliran les iniciatives que impulsa la Unió Europa per sortir de la crisi, com ara la crida a les startups i pimes per buscar solucions innovadores.

La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, remarca la necessitat de dispositius com aquest, ja que donen resposta a una situació excepcional on cada dia es genera informació nova. “Des del Canal Empresa es poden realitzar totes les gestions necessàries per acollir-se a les mesures econòmiques previstes pel Govern de la Generalitat, així com les mesures que s’impulsaran més endavant”, ha explicat. La consellera d’Empresa i Coneixement ha destacat que “quan se superi l’emergència del coronavirus, necessitarem empreses on la gent pugui anar a treballar i petits comerços i establiments que puguin tornar a obrir; abans de parlar de reconstrucció hauríem d’evitar la destrucció de llocs de treball, empreses, comerços i autònoms”.

A banda d’informació i consultes, a les quals també es podrà accedir a través del perfil de Twitter @FUempresa, Canal Empresa permet ja realitzar totes les gestions necessàries per acollir-se a les mesures previstes per la Generalitat, com ara:

 • Sol·licitar informació a empreses sobre procediment d’acomiadament i de suspensió de contractes i de reducció de jornada per situacions de força major.
 • Sol·licitar el formulari per força major derivat del previst en el Reial Decret-llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
 • I a partir de l’1 d’abril Sol·licitar ajuts per al treballadors autònoms amb pèrdua dràstica d’ingressos.

Dispositiu iniciat amb l’estat d’alarma

Un cop es va decretar l’estat d’alarma, la FUE va començar a treballar immediatament en aquest dispositiu digital especial, amb l’objectiu tant d’informar sobre les mesures econòmiques adoptades per les administracions com de permetre realitzar-ne algunes de les gestions vinculades. En aquest sentit, en només dos dies ja es podia accedir a dos tràmits electrònics: 

 • Tràmit pel procediment d’acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada per situacions de força major.

 

 • Tràmit específic per l’autorització de regulació d’ocupació temporal per força major per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Aquest tràmit introdueix un formulari simplificat que facilita la presentació d’activitats econòmiques més petites i permet accelerar procediments sense presentar l’acreditació de la comunicació als treballadors o representants, ja que no poden signar els documents perquè no estan en els centres de treball.

D’aquests dos tràmits ja havien entrat, fins a mig matí d’avui, 11.147 sol·licituds. A més, la Finestreta Única Empresarial també treballa en la implantació d’urgència d’un tràmit telemàtic per sol·licitar la declaració de la situació legal de desocupació per als socis i sòcies treballadors de cooperatives de treball associat.

ACCIÓ Virtual Desk

Paral·lelament, ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement- ha reforçat els seus canals telemàtics per garantir l’atenció a les empreses tot i la situació causada pel coronavirus, que ha provocat que professionals d’empreses catalanes desenvolupin la seva activitat mitjançant el teletreball. L’agència activa així el servei ACCIÓ Virtual Desk amb l’objectiu de donar resposta a qualsevol dubte, consulta o casuística vinculats a l’exportació, problemes en la cadena de subministrament o consultes sobre mobilitat de mercaderies, entre d’altres i minimitzar l’afectació d’aquesta situació excepcional en l’activitat diària de les empreses.

D’aquesta manera, ACCIÓ ha reforçat tecnològicament la capacitat dels serveis de videoconferències i els xats en temps real per tal que les empreses puguin continuar treballant els seus projectes en els àmbits de la internacionalització o la innovació empresarial. Així, aquest sistema d’atenció no-presencial permet oferir resposta immediata a consultes concretes d’empreses o fer el seguiment de projectes empresarials, ja siguin nous o iniciats anteriorment.

L’ACCIÓ Virtual Desk contempla tres vies d’atenció:

 • Dubtes resolts de forma immediata a través d’un xat en temps real: es reforça el servei de front-office per tal que tècnics d’ACCIÓ atenguin i resolguin els dubtes concrets d’empreses entre les 8:00h i les 18:00h.

 

 • Assessorament a través de videoconferències: es reforcen els canals d’assessorament empresarial mitjançant una nova metodologia de tele-assessorament amb videoconferències sota demanda amb els tècnics d’ACCIÓ en creixement empresarial, tant a Catalunya, com a les 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions al món. Les empreses també poden sol·licitar aquest servei mitjançant un formulari i rebre resposta en un màxim d’un dia laborable.

 

 • Per a projectes en curs: les empreses que ja estiguin desenvolupant un projecte empresarial amb ACCIÓ tindran a disposició una persona de contacte per seguir duent-lo a terme mentre duri aquest període excepcional.

Des d’ACCIÓ, també de manera coordinada amb el Departament de Salut, s’està gestionant des d’un àmbit logístic que empreses de tot el món puguin fer arribar material mèdic a Catalunya, al mateix temps que s’està donant suport a la realització de comandes i verificant proveïdors locals i internacionals en aquest àmbit. Des d’ACCIÓ s’està en contacte amb transitaris i companyies aèries i ja s’ha pogut realitzar alguna comanda.

A més, ACCIÓ també reforça l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització, creada fa dos anys amb l’objectiu d’ajudar de manera personalitzada i gratuïta les pimes a superar els obstacles quan exporten o importen. Per exemple, per mitigar l’impacte del Brexit per a l’economia catalana, ACCIÓ va activar un servei ofert des d’aquesta oficina per assessorar les empreses catalanes per preparar plans de contingència per afrontar el procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea.