MARÇ 2020

Coronavirus: Préstecs ICF


L’ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

 

Sol·licitud

Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.

 

Condicions financeres

Import:

  • Préstecs de les entitats financers entre 100.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 75% del principal.
  • Préstecs de les entitats financers a partir d’1M€ i fins a 2,5M€, amb l’aval de l’ICF pel 75% del principal.

 

Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.

 

Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.

 

Comissions: Comissió d’Administració i Risc (CAiR) de l’1% sobre l’import de l’aval formalitzat. Sense comissió d’obertura ni d’estudi.