JULIOL 2017

El clúster MESAB amplia la seva Xarxa!


Avui, 21 de juliol de 2017 l’Associació del Tèxtil Mèdic-Sanitari del Berguedà (MESAB) ha signat el conveni de col·laboració amb la Fundació Universitària del Bages (FUB).

 

La finalitat d’aquest conveni no és altra que contribuir a la creació d’un entorn favorable que fomenti i contribueixi a la competitivitat de les empreses membres del MESAB, així com de facilitar la transferència tecnològica. La Facultat de Ciències de la Salut de la FUB, a través de la seva Clínica Universitària, s’estableix un nou àmbit de col·laboració i la generació d’espais per desenvolupar futurs projectes, crear sinèrgies i fer possible el treball de camp.

 

En l’acte de presentació i signatura d’aquest conveni, han estat presents el Sr. Valentí Martínez – Director General de la FUB, Josep Miquel Canal – President MESAB, David Font – President de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

 

El Sr. Valentí Martínez es mostra satisfet de la signatura d’aquest conveni, ja que amb ell es compleixen molts dels elements bàsics de la institució que representa, sent conscients que històricament provenen del camp de les ciències de la salut, però també del mon empresarial, i destaca la importància de la vinculació amb el territori i amb les seves empreses. D’aquesta manera la firma d’aquest conveni aporta valor i amplia l’abast territorial de la Universitat.

 

Segons el Sr. Josep Miquel Canal, un dels objectius del MESAB és la d’anar ampliant els socis perincrementar la cadena de valor afegit, cercant nous socis distribuidors i comercials d’aquest nous productes tèxtil-sanitaris que s’estan desenvolupant, així com treballar conjuntament per crear sinèrgies encaminades a les tendències que des d’Europa es marquen en H2020. I en aquest cas en concret, les aliances amb la FUB permetran implementar accions investigacions pràctiques de tots els teixits que s’estan desenvolupant.

 

Per la seva banda, el Sr. David Font, ha manifestat que el MESAB compta des dels seus inicis amb el suport i participació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, i la seva tasca va encaqminada a afavorir el treball conjunt entre les empreses, les universitats i centres tecnològics i l’administració. Un dels primers passos que es va realitzar en aquest sentit va ser la formació Texinnova, que es va realitzar conjuntament amb la FUB. I destaca que recentment l’Agència, s’ha fet membre de l’ACTE (Associación de Colectividades Textiles Europeas) per tal de seguir treballant per donar visibilitat al sector tèxtil, desenvolupar nous projectes, i ampliar xarxa i la interrelació amb altres agents relacionats amb la indústria tèxtil a nivell europeu.